Krizové řízení

Krizovým řízením se rozumí jednak analýza a vyhodnocení bezpečnostních rizik, ale především plánování, organizování, realizace a kontrola činností prováděných v souvislosti s řešením krizových situací. Jednoduše jde o to připravit kraj jako celek na mimořádné události a krizové situace, které mohou postihnout jeho území. Krizové situace jsou buď přírodního charakteru (povodně, rozsáhlé požáry, zemětřesení, sněhové kalamity), nebo vznikají činností člověka (provozní havárie, závažné znečištění vody a ovzduší, narušení dodávek ropy, plynu nebo elektrické energie, migrační vlny velkého rozsahu, terorismus).

Hejtman kraje a starostové obcí jsou zmocněni vykonávat zásadní rozhodnutí při řešení mimořádných událostí a krizových situací. Hejtman kraje a starostové obcí s rozšířenou působností pro přípravu na krizové situace zřizují bezpečnostní radu jako svůj koordinační orgán a pro řešení krizových situací  jako svůj pracovní orgán zřizují krizový štáb.

Krizové řízení na krajském úřadě má v kompetenci oddělení pro zvláštní úkoly, které také zajišťuje poskytování dotací obcím pro jednotky požární ochrany sborů dobrovolných hasičů a dotací na akce a činnost pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Oddělení pro zvláštní úkoly
Bezpečnostní rada Zlínského kraje
Integrovaný záchranný systém ČR
Branné zákonodárství
Odkazy na webové stránky krizového managementu ČR
Prevence závažných havárií
Meteorologický radar Zlínského kraje
Krizové řízení Zlínského kraje
Dotace z Fondu Zlínského kraje obcím pro JPO SDH a SH ČMS
aktualizováno: 15.4.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap